شاید بارها برای شما پیش آمده باشید در میحط localhost در حال کدنویسی کدهای PHP / HTML / ASP و ... هستید و نیاز به یک دامنه واقعی برای تست کدهای خود دارید, اما تنها مورد قابل دسترس برای شما در محیط local آدرس هایی نظیر localhost, 127.0.0.1 و ... میباشد, در این سرویس از سایت PasteCode شما میتوانید از یک دامنه واقعی برای تست در محیط localhost استفاده کنید.

بمنظور استفاده از این سرویس میتوانید بجای استفاده از localhost یا IP از دامنه mylocal.ir استفاده کنید